• Ablerex UPS GR1000Quick View
  • Ablerex UPS GR1000Quick View
  • Ablerex UPS GR1000

  • 2,640.00 ฿
  • Rated 0 out of 5
  • Capacity:  1000VA/6300W Backup Time: 5-30 นาที (โดยขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์) On-Line Double Conversion   รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี เปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ศูนย์ บริการ เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart
 • Ablerex UPS EVO-RT1000Ablerex UPS EVO-RT1000Quick View
  • Ablerex UPS EVO-RT1000Ablerex UPS EVO-RT1000Quick View
  • Ablerex UPS EVO-RT1000

  • 12,100.00 ฿
  • Rated 0 out of 5
  • Capacity: 1000VA/900W Backup Time: 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง On-Line Double Conversion   By order 45-60 days รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี On Site เปลี่ยนเครื่องใหม่ เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart
 • Ablerex UPS RS-RT1000Ablerex UPS RS-RT1000Quick View
  • Ablerex UPS RS-RT1000Ablerex UPS RS-RT1000Quick View
  • Ablerex UPS RS-RT1000

  • 13,200.00 ฿
  • Rated 0 out of 5
  • Capacity: 1000VA/900W Backup Time: 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง On-Line Double Conversion   By order 45-60 days สินค้า รุ่น RSRT 1000 - 3000 รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี On Site เปลี่ยนเครื่องใหม่ เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart
 • Ablerex UPS MSII-RT6000Ablerex UPS MSII-RT6000Quick View
 • Ablerex UPS GR1500Quick View
  • Ablerex UPS GR1500Quick View
  • Ablerex UPS GR1500

  • 4,510.00 ฿
  • Rated 0 out of 5
  • Capacity:  1500VA/900W Backup Time: 5-30 นาที (โดยขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์) On-Line Double Conversion   รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี เปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ศูนย์ บริการ เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart
 • Ablerex UPS EVO-RT2000Ablerex UPS EVO-RT2000Quick View
  • Ablerex UPS EVO-RT2000Ablerex UPS EVO-RT2000Quick View
  • Ablerex UPS EVO-RT2000

  • 14,850.00 ฿
  • Rated 0 out of 5
  • Capacity:  2000VA/1800W Backup Time: 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง On-Line Double Conversion   By order 5-7 days รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี On Site เปลี่ยนเครื่องใหม่ เงื่อนไขการรับประกัน  
  • Add to cart
 • Ablerex UPS RS-RT2000Ablerex UPS RS-RT2000Quick View
  • Ablerex UPS RS-RT2000Ablerex UPS RS-RT2000Quick View
  • Ablerex UPS RS-RT2000

  • 20,350.00 ฿
  • Rated 0 out of 5
  • Capacity: 2000VA/1800W Backup Time: 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง On-Line Double Conversion   By order 45-60 days สินค้า รุ่น RSRT 1000 - 3000 รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี On Site เปลี่ยนเครื่องใหม่ เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart
 • Ablerex UPS MSII-RT8000Ablerex UPS MSII-RT8000Quick View
 • Ablerex UPS GR2000Quick View
  • Ablerex UPS GR2000Quick View
  • Ablerex UPS GR2000

  • 5,500.00 ฿
  • Rated 0 out of 5
  • Capacity:  2000VA/1200W Backup Time: 5-30 นาที (โดยขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์) On-Line Double Conversion   รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี เปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ศูนย์ บริการ เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart
 • Ablerex UPS EVO-RT3000Ablerex UPS EVO-RT3000Quick View
  • Ablerex UPS EVO-RT3000Ablerex UPS EVO-RT3000Quick View
  • Ablerex UPS EVO-RT3000

  • 19,800.00 ฿
  • Rated 0 out of 5
  • Capacity:   3000VA/2700W Backup Time: 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง On-Line Double Conversion   By order 5-7 days รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี On Site เปลี่ยนเครื่องใหม่ เงื่อนไขการรับประกัน  
  • Add to cart
 • Ablerex UPS RS-RT3000Ablerex UPS RS-RT3000Quick View
  • Ablerex UPS RS-RT3000Ablerex UPS RS-RT3000Quick View
  • Ablerex UPS RS-RT3000

  • 22,000.00 ฿
  • Rated 0 out of 5
  • Capacity: Backup Time: 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง On-Line Double Conversion   By order 5-7 days สินค้า รุ่น RSRT 1000 - 3000 รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี On Site เปลี่ยนเครื่องใหม่ เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart
 • Ablerex UPS MSII-RT10000Ablerex UPS MSII-RT10000Quick View
  • Ablerex UPS MSII-RT10000Ablerex UPS MSII-RT10000Quick View
  • Ablerex UPS MSII-RT10000

  • 176,000.00 ฿
  • Rated 0 out of 5
  • Capacity: 10000VA/7000W Backup Time: 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง On-Line Double Conversion   1 ปี (Install + MA ทุกๆ 6 เดือน) Onsite Service 24x7 เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart