• Ablerex UPS GR1500 Quick View
  • Ablerex UPS GR1500 Quick View
  • Ablerex UPS GR1500
  • 4,510.00 ฿
  • Capacity:  1500VA/900W Backup Time: 5-30 นาที (โดยขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์) On-Line Double Conversion   รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี เปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ศูนย์ บริการ เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart
 • Ablerex UPS EVO-RT2000 Ablerex UPS EVO-RT2000 Quick View
  • Ablerex UPS EVO-RT2000 Ablerex UPS EVO-RT2000 Quick View
  • Ablerex UPS EVO-RT2000
  • 14,850.00 ฿
  • Capacity:  2000VA/1800W Backup Time: 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง On-Line Double Conversion   By order 5-7 days รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี On Site เปลี่ยนเครื่องใหม่ เงื่อนไขการรับประกัน  
  • Add to cart
 • Ablerex UPS RS-RT2000 Ablerex UPS RS-RT2000 Quick View
  • Ablerex UPS RS-RT2000 Ablerex UPS RS-RT2000 Quick View
  • Ablerex UPS RS-RT2000
  • 20,350.00 ฿
  • Capacity: 2000VA/1800W Backup Time: 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง On-Line Double Conversion   By order 45-60 days สินค้า รุ่น RSRT 1000 - 3000 รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี On Site เปลี่ยนเครื่องใหม่ เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart
 • Ablerex UPS MSII-RT8000 Ablerex UPS MSII-RT8000 Quick View
 • Ablerex UPS GR2000 Quick View
  • Ablerex UPS GR2000 Quick View
  • Ablerex UPS GR2000
  • 5,500.00 ฿
  • Capacity:  2000VA/1200W Backup Time: 5-30 นาที (โดยขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์) On-Line Double Conversion   รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี เปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ศูนย์ บริการ เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart
 • Ablerex UPS EVO-RT3000 Ablerex UPS EVO-RT3000 Quick View
  • Ablerex UPS EVO-RT3000 Ablerex UPS EVO-RT3000 Quick View
  • Ablerex UPS EVO-RT3000
  • 19,800.00 ฿
  • Capacity:   3000VA/2700W Backup Time: 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง On-Line Double Conversion   By order 5-7 days รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี On Site เปลี่ยนเครื่องใหม่ เงื่อนไขการรับประกัน  
  • Add to cart
 • Ablerex UPS RS-RT3000 Ablerex UPS RS-RT3000 Quick View
  • Ablerex UPS RS-RT3000 Ablerex UPS RS-RT3000 Quick View
  • Ablerex UPS RS-RT3000
  • 22,000.00 ฿
  • Capacity: Backup Time: 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง On-Line Double Conversion   By order 5-7 days สินค้า รุ่น RSRT 1000 - 3000 รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี On Site เปลี่ยนเครื่องใหม่ เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart
 • Ablerex UPS MSII-RT10000 Ablerex UPS MSII-RT10000 Quick View
  • Ablerex UPS MSII-RT10000 Ablerex UPS MSII-RT10000 Quick View
  • Ablerex UPS MSII-RT10000
  • 176,000.00 ฿
  • Capacity: 10000VA/7000W Backup Time: 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง On-Line Double Conversion   1 ปี (Install + MA ทุกๆ 6 เดือน) Onsite Service 24x7 เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart
 • Ablerex UPS EVO1000 Quick View
  • Ablerex UPS EVO1000 Quick View
  • Ablerex UPS EVO1000
  • 11,000.00 ฿
  • Capacity: 1000VA/900W Backup Time: 5-30 นาที (โดยขึ้นอยู่กับ Load คอมพิวเตอร์) On-Line Double Conversion   By order 45-60 days รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี On Site เปลี่ยนเครื่องใหม่ เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart
 • Ablerex UPS EVO-RT6000 Ablerex UPS EVO-RT6000 Quick View
  • Ablerex UPS EVO-RT6000 Ablerex UPS EVO-RT6000 Quick View
  • Ablerex UPS EVO-RT6000
  • 107,800.00 ฿
  • Capacity:  6000VA/5400W Backup Time: 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง On-Line Double Conversion   รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี แบตเตอรรี่ 2 ปี On Site เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart
 • Ablerex UPS MSII6000 Quick View
  • Ablerex UPS MSII6000 Quick View
  • Ablerex UPS MSII6000
  • 121,000.00 ฿
  • Capacity: 6000VA/5400W Backup Time: 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง On-Line Double Conversion   1 ปี (Install + MA ทุกๆ 6 เดือน) Onsite Service เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart
 • Ablerex UPS TS11 Ablerex UPS TS11 Quick View
  • Ablerex UPS TS11 Ablerex UPS TS11 Quick View
  • Ablerex UPS TS11
  • 286,000.00 ฿
  • Capacity: 11000VA/11000W Backup Time: 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง On-Line Double Conversion   1 ปี (Install + MA ทุกๆ 6 เดือน) Onsite Service เงื่อนไขการรับประกัน
  • Add to cart
ปิดเมนู
×
×

Cart