ตารางเปรียบเทียบประโยชน์ ของการทำ MA

รายละเอียด ลูกค้ามี MA ลูกค้าไม่มี MA การวิเคราะปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญ* มี ไม่มี ระบบอะไหล่** ใช้อะไหล่ที่มีได้ทันที รถอะไหล่จากโรงงานใช้เวลา 30 วัน การสั่งอะไหล่เร่งเด่น*** มี ไม่มี บริการแก้ปัญหาหน้างาน (Onsite Service) และนัดหมายล่วงหน้า**** มี (ตามประเภทสัญญา) ภายหลังอนุมัติซ่อม บริการแก้ปัญหาทางโทรศัพท์และ email**** (Phone & Email Support) มี ไม่มี…

Continue Reading ตารางเปรียบเทียบประโยชน์ ของการทำ MA