* ตรวจสอบความสินค้าตามความต้องการ

* ตรวจสอบความถูกต้อง

* ระบุชื่อที่อยู่ให้ครบถ้วน
* ระบุ Email / ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน เพื่อใช้ในการลงชื่อเข้าใช้ในครั้งถัดไป

* ตรวจสอบความถูกต้องของรายการคำสั่งซื้อ


* เพื่อความรวดเร็วโปรดแนบไฟล์หลักฐานในการชำระเงินด้วย